Založ si blog

Arcibiskup Bezák prorokem ? Pohled zvenčí

Dovolím si malý příspěvek – pohled na věc českýma očima. Řadím se k těm málo lidem u nás, co jsou věřící, tzv. praktizující katolíci. Podrobně sleduji biskupská jmenování u nás i na Slovensku. To jen proto, abych nebyl označen za „typického českého kacíře“ …

 

Při jmenování Mons. Bezáka za trnavského arcibiskupa jsem Slovákům záviděl: relativně mladý biskup narozený a vyrůstající v jiné době než první porevoluční generace biskupů (Korec, Sokol, Tkáč, Tondra, …). Poslouchal jsem i pořad Pod Lampou, kde se velmi osobně, opravdově a upřímně (bez frází!) vyjadřoval o Bohu, životě a smrti, … Jeho aktivity a snahu o transparentnost na Trnavském arcibiskupství jsem vnímal velmi odvážně. Správně pochopil, že slovenská církev nesmí v dnešní době dopustit to, k čemu v Čechách docházelo už od 19. století: ztrátu skutečné víry lidí a rozpor mezi vnějšími skutky (křty, svatby, 1. sv. přijímání, pohřby, biřmování v kostele) a reálným životem a chováním lidí. Čili chtěl víru přiblížit dnešnímu člověku i takovými naprosto běžnými věcmi, jakými jsou otevření galerie na arcibiskupství nebo zpřístupnění jídelny/restaurace (velmi vkusné) i běžným lidem. Např. v Olomouci se zpřístupňuje Arcibiskupský palác veřejnosti, kardinál Dominik Duka dělal prohlídky pražského paláce pro média, v Brně pod Petrovem mají řeholnice vlastní restauraci, nedávno jednu otevřeli i voršilky v Praze na Národní třídě … Projekt Noci kostelů, který má nevěřícím zpřístupnit kostel i mimo bohoslužby a ukázat jim sílu křesťanské tradice a umění, vznikl v roce 2006 v Rakousku, potom se rozšířil postupně do ČR a pak i na Slovensko: prvním rokem – jak jinak – v Trnavské arcidiecézi.

 

Když se v lednu objevila zpráva o vizitaci v Trnavě pod vedení Mons. Jana Baxanta z Litoměřic, domníval jsem se, že jde o snahu Vatikánu zjistit hlavně fin. situaci býv. arcibiskupovi Mons. Jánovi Sokolovi (500 mil. Sk …), což podle svého dopisu biskupům KBS RÓbert Bezák několikrát žádal … Když 29.6.2012 pan Mikloško prohlásil, že arcibiskup Bezák má být odvolán, bral jsem to jako dobrý vtip. Biskupové se totiž v ŘKC v podstatě neodvolávají (končí v 75 letech, nebo sami abdikují ze zdravotních či jiných důvodů – pod tlakem všeobecně známých obvinění). Zajímavé, že mluvčí KBS tvrdil, že nic takového se nechystá, přitom musel vědět o dopise z 26.6. i 27.6. z nunciatury na arcibiskupství) …

 

Odvolání samotné jsem bral jako šok: nic takového se u nás ani na Slovensku v moderní době nestalo (Mons. Posád měl zdravotní potíže a nebyl odvolán, ale „převelen“ do Českých Budějovic). A to ani za komunismu, kdy mnozí biskupové (Vrana, Feranec, …) otevřeně kolaborovali s režimem, který papež Pius XII. jednoznačně odsoudil a hrozil exkomunikací. Nebyl odvolán ani žádný biskup za to, že kryl pedofilní skandály kněží – jaký to těžký hřích, navíc v rámci církve (!) Nebyl odvolán ani žádný biskup za podivné hospodaření nebo dokonce zpronevěru peněz – nezapomeňme, že nejde o soukromé finance církve, ale že pocházejí z darů věřících (!). Nebyl odvolán žádný biskup za to, že by otevřeně opěvoval klerofašistický režim za 2. světové války, Hitlerův satelit, který neváhal transportovat desetitice nevinných do koncenračních táborů.

 

Proč byl tedy odvolán právě Mons. Bezák ?

Dokumenty zveřejněné na TA3 (i podle slov předsedy KBS arcibiskupa Zvolenského autentické) ukazují velmi smutné skutečnosti. Nejdříve se podívejme na samotné otázky, které i podle vyjádření samotného Bezáka v dopise členům KBS (http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3920) mohly být jediným důvodem jeho odvolání:

– co naznačují, kam míří, na co se ptají, nejdou již za hranici slušnosti, navíc v církvi ?

– lze se takovýmto obviněním vůbec efektivně bránit ?

– kdopak je asi napsal ?

– o jaké atmosféře v (slovenské) církvi svědčí ?

 

Otázky jsou, musím říct, hloupé a navíc trapné, nehodné vysokoškolsky vzdělaných lidí. Biskup dostal důvěru, tak ať se snaží, v rámci katolické věrouky (což Bezák nikdy nepřestoupil) podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Na základě podobných otázek a udání by totiž mohla být při „dobré“ vůli vyhozena polovina světového episkopátu ..

 

Otázka 1:

Emeritní biskup by se neměl zdržovat na území bývalé diecéze a podle speciální vatikánské instrukce se nevměšovat do záležitostí nástupce, týká se to jak pomocných, tak diecézních biskupů. Jak velmi jsem vnímal rozdíl mezi případem Sokol – Bezák a Vlk – Duka! Viz různé články pana kardinála Vlka, např. http://kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID =402

Stačilo trochu pokory a Mons. Sokol se mohl odstěhovat z Trnavy, přejít do pozadí a cestovat po světě po konferencích, setkáních biskupů, v Římě a hlavně se už nevměšovat do práce svého nástupce. To se podařilo kardinálu Vlkovi excelentně (a že bylo hodně věcí, pro které by se mohl na nového arcibiskupa Duku hněvat !).

Otázka 2:

Kdo má pro toto obvinění konkrétní důkazy ? To že se mladší biskup vyjadřuje jinak přeci není na škodu, žije v jiné době ..

Otázka 3:

viz výše (restaurace a galerie jsou vítané!), navíc odpověď Mons. Bezáka je velmi elegantní

Otázka 4:

Zkuste se zeptat u nás: kněží v podstatě kleriky vůbec nenosí, jen „kněžský civil“, případně jen civil a to i při cestě na mši. Biskup má jít příkladem, čili kněžský civil+kříž+prsten je v pořádku, při slavnostech klerika, na soukromou rehabilitaci nebo na túry po horách klidně i sportovní oblečení, je to snad člověk, ne ?!? Přesně tak to Mons. Bezák dělal. Při cestách po světě zijstíme, že biskupové a kněží nechodí v klerice, ale většinou v kněžském civilu. A slovensští biskupové ? Stačí se podívat na starší jednání KBS (www.tkkbs.sk) – běžně jsou tam biskupové v košilích, kolárcích a kalhotech …

Otázka 5:

Demagogicky položená otázka: naopak chtěl otevírat kostely lidem, ale nepřetěžovat kněze (ve všední dny), aby se nevytratila podstata slavení eucharistie. Každodenní povinnost kněze slavit mši sv. nikdo nezpochybňuje!

Otázka 6:

Nesmyslná otázka, už ten začátek: „Jeví se,…“ ukazuje, že i pisatel ví, že je to nesmysl. Navíc to byli lidé dosazení už za předcházejícího arcibiskupa

Otázka 7:

Ponižující, nedůstojná a hloupá otázka hodná malého dítěte. Ať si ve volném čase chodí, kam chce, i kdyby cvičil nebo šel na koupaliště, co by to prosím pěkně o něm říkalo špatného ?!? Žijeme snad ve středověku ?‘!? I když tehdy žili biskupové mnohdy uvolněnějším způsobem než většina těch dnešních …

Otázka 8:

Proč se ho neptali při zvolení arcibiskupem? Odpověděl brilantně, jeho názory jsou naprosto v souladu s Magisteriem katolciké církve, označení a nálepka „liberála“ ho má v očích „konzervativců“ diskreditovat.

Otázka 9:

Tato profesionálka asi pisateli (udavačům) vadila ze všeho nejvíc – není divu, když rozkrývala účetní machinace a navíc za zcela minimální odměnu. Naopak by Kongregace pro biskupy měla ocenit, že se podařilo církvi získat takové odborníky. Mimochodem: možná je teď bude potřebovat česká církev v souvislosti s restitucemi, myslím, že u nás bychom paní Huščavovú a jí podobné rádi přivítali!

P.S.: Jak jí asi bylo, když se za zlomek svého platu nechala najmout, aby církvi pomohla a teď na ni ještě plivou ?

Otázka 10:

Je naprosto normální a v souladu s CIC, že diecéze zakládají právnické osoby. Ukažte mi prosím jednu diecézi na Slovensku, která nemá založenu žádnou právnickou osobu … Navíc pisatel ani není schopen ověřit, že jedna z nich neexistuje:-) Když vše bylo nastaveno transparentně, proč by je nemohli spravovat laici např. z Bratislavy (jiná diecéze) ?

Otázka 11:

To je určitě právo diecézního biskupa, podle jeho vysvětlení ani tyto počty neseděly, takže si to někdo přimyslel, čili LHAL

Chybí mi otázka č. 12, která by konečně mohla znamenat nějaký REÁLNÝ VÁŽNÝ důvod a ne směšný důvod na jeho bezprecedentní bleskové odvolání, které církvi na Slovensku nesmírně uškodilo! Dosud vždy za každých okolností věrná (na rozdíl od nás!) a takto byla potrestána.

Navíc od příbuzných na Slovensku, kteří se s ním osobně setkali, mám potvrzeno, že byl opravdu velmi lidský, příjemný a rozumný. Potvrdilo to i stanovisko redemptoristů na Slovensku, kteří se ho jako první oficiálně zastali (http://cssr.sk/?show=0&detail=709). Nedávno je následovali i slovenští dominikáni (http://www.dominikani.sk/component/content/article/49-news/287-vyjadrenie-bezak.html). To je zajímavé: biskupové (kteří pravděpodobně „práskali“) se téměř nevyjdřují, tiše souhlasí, zatímco řeholníci, kteří ho znali a nejsou v tom asi namočeni, mohou s čistým svědomím prohlásit, že by se to mělo vyšetřit …

Celkově zůstává z celého případu hořká pachuť, jakoby ve slovenské církvi zvítězil středověk. Přišel nový biskup, chtěl udělat pořádek ve financích své diecéze (to nejsou peníze soukromé firmy, ani papež není šéfem firmy, který odvolává šéfy firemních divizí, jsou to peníze slovenských daňových poplatníků – všech bez rozdílu náboženské příslušnosti), ale někomu se to nelíbilo. Proč asi ?

Kdo ta udání psal, je téměř jisté a smutné: kněží blízcí Mons. Sokolovi nebo přímo on.

Z českého pohledu je zvláštní jedna věc: jak velká skupina věřících slepě věří tomu, co přijde z nunciatury a vůbec se neptá, PROČ. Rozhánějí demonstrace, bojkotují koncert na jeho podporu …To my u nás jsme zvyklí se ptát a automaticky předpokládáme, že církev je sice svatá, ale jejími členy jsou i „Jidášové“. Více diskutujeme, nebojíme se autority, nebo ji vůbec neuznáváme. Ale i u vás se situace mění: církev se musí snažit pochopit moderního člověka a umět s ním komunikovat, i když on třeba hned nepřijde do kostela… Tradiční „vesnická“ víra se vytrácí …

Troufám si tvrdit, že arcibiskup Bezák byl prorokem slovenské církve. Když jsem před 3 lety Slovákům tohoto biskupa záviděl, říkal jsem si pro sebe: „Kéž bychom měli někoho podobného i u nás.“ Myslím, že teď jsme k tomu o něco blíže, než jsem si kdy odvážil domyslet.

Kdyby musel (bohužel) jako vyhnanec opustit rodnou slovenskou zem, ať klidně přijde k nám, třeba na Svatou Horu.

Tady si ho budeme vážit a myslím, že spoustě i nevěřících lidí by ukázal cestu ke Kristu

Trump

Trump 440-krát prokurátorke neodpovedal. Piaty dodatok označil za nástroj mafie

11.08.2022 19:51

Jediná otázka, na ktorú exprezident pod prísahou odpovedal, bola tá ohľadom jeho mena.

taliban

Pri útoku v Kábule zahynul významný duchovný Talibanu

11.08.2022 19:21

K zodpovednosti za smrť Rahimulláha Hakkáního sa prihlásil Islamský štát.

odra, ryby

Z Odry Poliaci vylovili päť ton uhynutých rýb, panujú obavy z kontaminácie

11.08.2022 19:05

Do rieky sa zrejme dostalo silné oxidačné činidlo a ryby sa tak udusili.

Igor Matovič, matovic

Štvorkoalícia zrejme končí. Matovič sa postu ministra vzdať nemieni

11.08.2022 18:14, aktualizované: 18:29

Igor Matovič vyhral voľby, odôvodnilo svoje rozhodnutie OĽANO.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1
Celková čítanosť: 8159x
Priemerná čítanosť článkov: 8159x

Autor blogu

Kategórie

Archív